• 29. september 2023 19:03

Nyheder fra hele verdenen

Et portræt af en russer: Vladimir Putin – her er hans historie

Hancock

Af Hancock

mar 23, 2023 ,

Vladimir Putin er en af de mest indflydelsesrige og kontroversielle politiske ledere i det moderne Rusland og en af de mest genkendelige skikkelser i international politik i dag. Hans styre som præsident og premierminister i Rusland har været præget af økonomisk vækst, autoritært lederskab og omstridte politiske beslutninger. Artiklen vil udforske Putins liv og karriere, hans politiske filosofi og strategi, og hans indflydelse på Ruslands rolle i verden.

Vladimir Putin: Fra en ydmyg begyndelse til russisk præsident

En ung Vladimir Putin

Vladimir Putin blev født i 1952 i Leningrad (nu Sankt Petersborg) i Rusland. Han voksede op i en fælles lejlighed med sine forældre, som var fabriksarbejdere. Putin var et stille og lærenemt barn, som tidligt viste interesse for sport og kampsport.

Efter endt skolegang gik Putin på Leningrads statsuniversitet, hvor han studerede jura. Efter sin eksamen blev han ansat i KGB (Sovjetunionens sikkerhedsagentur) og var udstationeret i Østtyskland i flere år. I løbet af sin tid i KGB fik Putin træning i efterretningsindsamling og kontraspionage.

I 1991 blev Sovjetunionen opløst, og Putin vendte tilbage til Rusland. Han arbejdede kortvarigt som borgmester i Skt. Petersborgs kontor for internationale anliggender, inden han flyttede til Moskva for at arbejde i den føderale regering. I 1999 udnævnte den russiske præsident Boris Jeltsin Putin til chef for den føderale sikkerhedstjeneste (FSB), KGB’s efterfølgeragentur.

Senere samme år trådte Jeltsin tilbage, og Putin blev fungerende præsident. I 2000 vandt han præsidentvalget med 53 % af stemmerne. Putins første embedsperiode var præget af hans bestræbelser på at styrke den russiske stat og hævde dens indflydelse på den internationale scene. Han arbejdede på at genoprette Ruslands militære og økonomiske magt, og han slog hårdt ned på korruption og organiseret kriminalitet.

I 2004 blev Putin genvalgt med 71 % af stemmerne. Hans anden periode var præget af øget autoritarisme og begrænsninger af de politiske frihedsrettigheder. Putins regering blev beskyldt for at undertrykke dissens og slå hårdt ned på politiske modstandere.

I 2008 blev Putin tvunget til at træde tilbage som præsident på grund af tidsbegrænsninger, men han forblev en magtfuld figur i russisk politik. Han fungerede som premierminister under sin håndplukkede efterfølger, Dmitrij Medvedev, fra 2008 til 2012.

I 2012 blev Putin valgt til præsident igen med 63 % af stemmerne. Hans tredje embedsperiode har været præget af øgede spændinger med Vesten, herunder Ruslands annektering af Krim i 2014 og landets engagement i den syriske borgerkrig. Putin har også været udsat for kritik for sin regerings håndtering af COVID-19-pandemien og for påståede menneskerettighedskrænkelser.

På trods af disse kontroverser er Putin fortsat populær i Rusland med en popularitet på over 60 %. Mange russere ser ham som en stærk leder, der har genoprettet landets stolthed og magt efter kaos i 1990’erne. Kritikere hævder imidlertid, at Putins styre er sket på bekostning af demokratiet og friheden i Rusland.

Kort sagt, er Vladimir Putins opstigning til magten en fascinerende historie om en KGB-agent, der er blevet politiker, og som har spillet en vigtig rolle i udformningen af det moderne Rusland. Hans ledelsesstil og politik er blevet både rost og kritiseret, men der er ingen tvivl om hans indflydelse på russisk politik og internationale relationer.

 

Fra KGB-officer til politiker: Putins vej til magten

Vladimir Putins vej til magten begyndte med hans karriere i Sovjetunionens sikkerhedsagentur, KGB. Efter at have taget eksamen fra Leningrads statsuniversitet gik Putin ind i KGB og blev sat til at arbejde i Østtyskland, hvor han fungerede som spion og efterretningsofficer. Han blev uddannet i indsamling af efterretninger og kontraspionage, og hans arbejde i KGB var med til at forme hans verdensbillede og politiske ideologi.

Da Sovjetunionen kollapsede i 1991, vendte Putin tilbage til Rusland og gik ind i politik. Han arbejdede kortvarigt som borgmester i Skt. Petersborgs kontor for internationale anliggender, inden han blev udnævnt til en ledende stilling i den føderale regering. I 1999 blev han udnævnt til chef for den føderale sikkerhedstjeneste (FSB), KGB’s efterfølgeragentur.

Som leder af FSB fik Putin et ry som en hård og effektiv administrator, der ikke var bange for at slå hårdt ned på korruption og organiseret kriminalitet. Hans succes i denne rolle var med til at skaffe ham støtte fra den russiske præsident Boris Jeltsin, som var på udkig efter en efterfølger til at lede landet.

I august 1999 trådte Jeltsin tilbage, og Putin blev fungerende præsident. I december samme år vandt han præsidentvalget med 53 % af stemmerne. Putins første embedsperiode var præget af hans bestræbelser på at genoprette Ruslands militære og økonomiske magt og på at hævde landets indflydelse på verdensscenen.

I løbet af sin anden periode blev Putin mere og mere autoritær, og hans regering blev beskyldt for at undertrykke dissens og slå hårdt ned på politiske modstandere. Hans regering blev også kritiseret for sin håndtering af menneskerettighedsspørgsmål, herunder beskyldninger om tortur og udenretslige drab.

På trods af disse kontroverser forblev Putin populær i Rusland med en tilslutning på over 70 % i sin anden embedsperiode. I 2008 blev han tvunget til at træde tilbage som præsident på grund af tidsbegrænsninger, men han forblev en magtfuld figur i russisk politik. Han fungerede som premierminister under sin håndplukkede efterfølger, Dmitrij Medvedev, fra 2008 til 2012.

I 2012 blev Putin valgt til præsident igen med 63 % af stemmerne. Hans tredje embedsperiode har været præget af øgede spændinger med Vesten, herunder Ruslands annektering af Krim i 2014 og landets engagement i den syriske borgerkrig. Putin har også været udsat for kritik for sin regerings håndtering af COVID-19-pandemien og for påståede menneskerettighedskrænkelser.

Gennem hele sin politiske karriere har Putin været kendt for sin autoritære ledelsesstil, nationalistiske retorik og pragmatisme i udenrigsanliggender. Han er blevet beskrevet som en mestertaktiker, der er dygtig til at spille både indenrigs- og international politik. Hans arv er dog fortsat genstand for debat, idet nogle ser ham som en stærk leder, der har genoprettet Ruslands stolthed og magt, mens andre ser ham som en trussel mod demokratiet og friheden i og uden for Rusland.

Kort fortalt, er Vladimir Putins vej til magten en historie om en KGB-officer, der blev politiker og steg til en af de mest magtfulde ledere i verden. Hans karriere i KGB var med til at forme hans verdenssyn og politiske ideologi, og hans succes i sikkerhedsagenturet var med til at skaffe ham støtte fra den russiske præsident Boris Jeltsin. Putins ledelsesstil og politik er blevet både rost og kritiseret, men der er ingen tvivl om hans indflydelse på russisk politik og internationale forbindelser.

Vladimir Putin under sit arbejde i Leningrad.

Putins ledelsesstil: Autoritær, nationalistisk og pragmatisk

Da Vladimir Putin blev præsident i Rusland i 2000, var landet i økonomisk oprør. Økonomien var faldet med næsten 50 % siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991, og regeringen havde svært ved at betale sin gæld. Putin gjorde genopbygning af økonomien til en topprioritet i sit præsidentembede og gennemførte en række reformer for at stabilisere landets finanser og fremme væksten.

En af Putins første handlinger som præsident var at udnævne et hold af økonomiske rådgivere, herunder den tidligere finansminister Alexei Kudrin og den tidligere økonomiminister German Gref. Disse rådgivere var med til at forme Putins økonomiske politik og spillede en central rolle i gennemførelsen af reformerne.

En af de mest betydningsfulde reformer var indførelsen af en flad skattesats på 13 %. Dette forenklede skattesystemet og gjorde det mere attraktivt for virksomheder at investere i Rusland. Putin reformerede også pensionssystemet, indførte en jordreform og privatiserede mange statsejede virksomheder.

Disse reformer var med til at stabilisere økonomien og fremme væksten. Økonomien voksede med gennemsnitligt 7 % om året i Putins første embedsperiode, og landets gældskvote faldt fra over 100 % til ca. 30 % af BNP.

Nogle kritikere hævder imidlertid, at Putins økonomiske politik favoriserede oligarkerne og ikke gjorde meget for at afhjælpe indkomstuligheden i Rusland. Privatiseringen af statsejede virksomheder førte til en koncentration af rigdommen i hænderne på nogle få personer, og korruption var fortsat et stort problem.

Ud over indenlandske reformer arbejdede Putin også på at fremme Ruslands økonomiske interesser i udlandet. Han søgte at øge handelen med Kina og andre nye markeder, og han arbejdede på at styrke forbindelserne med Europa. Putin spillede også en central rolle i forbindelse med oprettelsen af BRICS-gruppen af vækstøkonomier (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika og Rusland) i 2006.

Putins økonomiske politik var dog ikke uden kontroverser. Yukos-sagen, hvor regeringen beslaglagde olieselskabet Yukos’ aktiver og fængslede dets administrerende direktør, Mikhail Khodorkovsky, blev af mange opfattet som et politisk motiveret angreb på en forretningsrival. Denne og andre handlinger fra Putin-regeringens side vakte bekymring blandt udenlandske investorer med hensyn til retsstatsprincippet og ejendomsretten i Rusland.

Alt i alt var Vladimir Putins bestræbelser på at genopbygge Ruslands økonomi i sin første præsidentperiode stort set vellykkede. Landets økonomi blev stabiliseret, og væksten vendte tilbage efter flere års nedgang. Hans politik førte dog også til øget indkomstulighed og gav anledning til bekymring om korruption og retsstatsprincippet. På trods af disse udfordringer lagde Putins økonomiske reformer fundamentet for landets fortsatte økonomiske vækst i de kommende år.

 

Putins kontroversielle politikker: Fra annektering af Krim til støtte til Assad

I 2014 annekterede russiske styrker Krim-halvøen fra Ukraine, hvilket blev fordømt af det internationale samfund. Vladimir Putin spillede en central rolle i denne annektering, som havde betydelige geopolitiske konsekvenser og har haft en varig indvirkning på forholdet mellem Rusland og Vesten.

Annekteringen af Krim var kulminationen på en langvarig strid mellem Rusland og Ukraine om regionens status. Krim havde været en del af Rusland indtil 1954, hvor det blev overført til den ukrainske socialistiske sovjetrepublik. Efter at Ukraine blev uafhængigt i 1991 forblev Krim en del af Ukraine, men havde en stor russisktalende befolkning.

Spændingerne mellem Rusland og Ukraine om Krim eskalerede i 2014, da Ukraines prorussiske præsident Viktor Janukovytj blev væltet i et folkeligt oprør. Som svar herpå annekterede Rusland Krim med henvisning til behovet for at beskytte de russisktalendes rettigheder i regionen.

Vladimir Putin spillede en central rolle i denne annektering. Han støttede offentligt bevægelsen, og russiske styrker under hans kommando var involveret i besættelsen og annekteringen af Krim. Putin førte også tilsyn med en propagandakampagne, der fremstillede annekteringen som et forsvar for russiske interesser og beskyldte Ukraine for at være kontrolleret af fascister og ekstremister.

Annekteringen af Krim havde betydelige geopolitiske konsekvenser. Den førte til øgede spændinger mellem Rusland og Vesten, og mange vestlige lande indførte økonomiske sanktioner mod Rusland som reaktion herpå. Den underminerede også den internationale orden og princippet om territorial integritet, som er nedfældet i folkeretten.

Kritikere hævder, at Putins handlinger på Krim var ulovlige og krænkede Ukraines suverænitet. FN’s Generalforsamling vedtog en resolution, der fordømte annekteringen som en overtrædelse af folkeretten, og mange lande betragter fortsat Krim som en del af Ukraine.

Putin er dog fortsat populær i Rusland, og annekteringen af Krim opfattes af mange som en demonstration på hans styrke og vilje til at forsvare russiske interesser. Den propagandakampagne, der ledsagede annekteringen, var med til at styrke Putins popularitet og styrke hans image som en stærk leder.

I årene efter annekteringen er spændingerne mellem Rusland og Vesten fortsat med at ulme. Konflikten i det østlige Ukraine, hvor russisk-støttede separatister har kæmpet mod ukrainske styrker siden 2014, har yderligere spændt forholdet. På trods af den internationale fordømmelse af annekteringen er Putin dog fortsat ved magten og fortsætter med at forme Ruslands rolle på den globale scene.

Krim-halvøen

Putins popularitet: Stærkmandsimage, propaganda og kontrol

Vladimir Putins udenrigspolitik har været et af de vigtigste fokuspunkter i hans præsidentperiode. Putin har forsøgt at hævde Ruslands indflydelse på den globale scene og fremme det, han ser som landets strategiske interesser.

Et af Putins vigtigste udenrigspolitiske mål har været at genetablere Rusland som en stor verdensmagt. Han har forsøgt at udfordre USA’s og andre vestlige landes dominans og fremme en multipolær verdensorden, hvor Rusland har større indflydelse på globale anliggender.

Putin har forfulgt dette mål gennem en række foranstaltninger, herunder militære interventioner i Syrien og Ukraine, annekteringen af Krim og fremme af russisk-støttede separatistbevægelser i andre lande. Han har også forsøgt at styrke forbindelserne med Kina og andre ikke-vestlige lande og har arbejdet for at fremme russiske interesser i internationale organisationer som FN.

Putins udenrigspolitik har været præget af en stærk vægt på Ruslands nationale interesser. Han har været villig til at bruge militær magt for at forsvare det, han ser som Ruslands strategiske interesser, og har været hurtig til at reagere på opfattede trusler mod russisk suverænitet.

Putins udenrigspolitik har imidlertid været kontroversiel og har ført til betydelige spændinger med Vesten. Annekteringen af Krim og Ruslands militære intervention i Ukraine blev bredt fordømt af de vestlige lande og førte til, at Rusland blev pålagt økonomiske sanktioner.

Putins støtte til Bashar al-Assads regering i Syrien har også været en kilde til kontroverser. Ruslands militære indgriben i Syrien bidrog til at vende konflikten til fordel for den syriske regering, men førte også til beskyldninger om krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser.

På trods af disse kontroverser er Putin fortsat en populær person i Rusland, og hans udenrigspolitik er blevet bredt set som en afspejling af Ruslands fornyede følelse af national stolthed og dets ønske om at hævde sin indflydelse på den globale scene.

Kritikere hævder imidlertid, at Putins udenrigspolitik er uholdbar og risikerer at isolere Rusland fra det internationale samfund. De peger på de økonomiske sanktioner, som de vestlige lande har pålagt Rusland, samt Kinas og andre ikke-vestlige landes voksende indflydelse som bevis på, at Ruslands bestræbelser på at udfordre USA’s og dets allieredes dominans i sidste ende kan blive forgæves.

Samlet set har Vladimir Putins udenrigspolitik været et kendetegnende træk ved hans præsidentembede. Han har forsøgt at genetablere Rusland som en stor verdensmagt og fremme det, han ser som landets strategiske interesser, selv på bekostning af spændinger med Vesten. Det er uvist, om disse bestræbelser i sidste ende vil lykkes, men Putins assertive udenrigspolitik vil sandsynligvis fortsat være en vigtig faktor i globale anliggender inden for en overskuelig fremtid.

Putin og USA: Et varieret forhold

Vladimir Putins forhold til USA har været et af de mest nøje overvågede aspekter af hans præsidentperiode. I årenes løb er Putin skiftevis blevet betragtet som en partner, en konkurrent og en fjende af USA, afhængigt af det politiske klima og de specifikke spørgsmål, der har været på spil.

Putins forhold til USA begyndte på en positiv måde i begyndelsen af 2000’erne, da han arbejdede sammen med præsident George W. Bush om at bekæmpe terrorisme efter angrebene den 11. september 2001. De to ledere arbejdede også sammen om at forhandle våbenkontrolaftaler og forbedre de økonomiske forbindelser mellem de to lande.

Spændingerne begyndte dog at stige i slutningen af 2000’erne og begyndelsen af 2010’erne, da Putin blev mere selvsikker i sin udenrigspolitik, og USA kritiserede Ruslands menneskerettighedssituation og indgriben i nabolandene. Forholdet nåede et lavpunkt i 2014, da Rusland annekterede Krim, og USA som reaktion herpå indførte økonomiske sanktioner mod Rusland.

Siden da har forholdet mellem Putin og USA været anstrengt, og begge parter har iværksat en række diplomatiske og økonomiske foranstaltninger for at hævde deres magt og indflydelse. Putin er blevet beskyldt for at blande sig i amerikanske valg og støtte antiamerikanske politiske bevægelser rundt om i verden, mens USA har beskyldt Rusland for cyberangreb og andre former for aggression.

På trods af disse spændinger har Putin fortsat samarbejdet med USA om spørgsmål af fælles interesse. I 2015 arbejdede han sammen med præsident Barack Obama om at forhandle atomaftalen med Iran, og han har også arbejdet sammen med USA om spørgsmål vedrørende våbenkontrol, Syrien og Nordkorea.

I de seneste år er Putins forhold til USA blevet kompliceret af fremkomsten af populistiske og nationalistiske bevægelser i begge lande. Mens nogle amerikanske politikere har rost Putins stærke lederstil og udtrykt ønske om tættere forbindelser med Rusland, har andre været kritiske over for Putins autoritære tendenser og hans regerings menneskerettighedskrænkelser.

Samlet set har Putins forhold til USA været præget af en blanding af samarbejde, konkurrence og konflikt. Selv om de to lande tidligere har arbejdet sammen om spørgsmål af fælles interesse, er de fortsat rivaler på den globale scene og vil sandsynligvis fortsætte med at iværksætte en række diplomatiske og økonomiske foranstaltninger for at hævde deres interesser og indflydelse.

Vladimir Putin & Bill Clinton d.8 september 2000

Putins & LGBTQ+ : Den hårde linie

Vladimir Putins holdning til LGBTQ+ rettigheder har været kilde til kontroverser og kritik både i Rusland og rundt om i verden. Gennem hele sin præsidentperiode har Putin indtaget en hård holdning til LGBTQ+ rettigheder og har vedtaget love, der begrænser LGBTQ+ personers rettigheder og fremmer anti-LGBTQ+ følelser i Rusland.

En af de mest betydningsfulde foranstaltninger, som Putin har truffet i denne henseende, var loven fra 2013, der forbyder “propaganda for ikke-traditionelle seksuelle relationer over for mindreårige”. Loven kriminaliserede effektivt ethvert offentligt udtryk for LGBTQ+-identitet eller støtte, herunder visning af regnbueflag eller andre symboler, der er forbundet med LGBTQ+-samfundet. Loven er blevet brugt til at retfærdiggøre tilbageholdelse og forfølgelse af LGBTQ+-personer i Rusland og er blevet stærkt kritiseret af menneskerettighedsorganisationer rundt om i verden.

Ud over denne lov har Putin også taget skridt til at begrænse LGBTQ+-personers rettigheder på andre måder. I 2020 blev der vedtaget en forfatningsændring, der definerede ægteskab som en forening mellem en mand og en kvinde, hvilket effektivt forbød ægteskab mellem personer af samme køn i Rusland. Putin har også støttet politikker, der diskriminerer LGBTQ+-personer på arbejdspladsen og i det offentlige liv, herunder en lov, der forbyder transkønnede personer at få kørekort, og en anden lov, der giver arbejdsgivere mulighed for at fyre LGBTQ+-medarbejdere uden grund.

Kritikere hævder, at Putins holdning til LGBTQ+-rettigheder er en afspejling af hans bredere autoritære dagsorden, som søger at undertrykke enhver form for uenighed eller forskel i Rusland. Ved at fremme anti-LGBTQ+-sentimentalitet og slå hårdt ned på LGBTQ+-personer og -organisationer kan Putin styrke sin egen magt og kontrol over det russiske samfund.

På trods af international kritik har Putin ikke vist megen vilje til at ændre sin holdning til LGBTQ+ rettigheder. Faktisk har han ofte brugt kritikken fra Vesten som en måde at styrke sin egen popularitet i Rusland på, idet han har fremstillet sig selv som en forsvarer af traditionelle russiske værdier mod vestlig dekadence og umoralitet.

Putins holdning til LGBTQ+ rettigheder har dog også haft negative konsekvenser for Ruslands internationale omdømme og relationer med andre lande. Mange vestlige lande har fordømt Ruslands behandling af LGBTQ+-personer og -organisationer, og nogle har indført økonomiske sanktioner som reaktion herpå. Desuden har Ruslands anti-LGBTQ+-politik været en kilde til kontroverser og kritik af internationale organisationer som FN og EU.

Samlet set har Putins holdning til LGBTQ+ rettigheder været et vigtigt spørgsmål både indenlandsk og internationalt. Selv om han ikke har vist tegn på at ændre holdning, har hans politik mødt udbredt kritik og fordømmelse fra menneskerettighedsorganisationer og mange lande rundt om i verden.

Putins eftermæle: Et stærkere Rusland eller et mangelfuldt demokrati?

Vladimir Putins involvering i konflikten i Ukraine har været et vigtigt emne i russisk og international politik siden 2014. Konflikten begyndte, da prorussiske separatister i det østlige Ukraine erklærede sig uafhængige af den ukrainske regering, og Rusland annekterede Krim, et ukrainsk territorium. Putin har benægtet, at Rusland har spillet en direkte rolle i konflikten, men beviser tyder på noget andet.

Siden konflikten begyndte, har Putin ydet politisk og militær støtte til separatisterne, herunder levering af våben, tropper og finansiering. Konflikten har resulteret i tusindvis af menneskers død og har fordrevet millioner af andre. Det internationale samfund har fordømt Ruslands handlinger, og flere lande, herunder USA og EU, har indført økonomiske sanktioner mod Rusland som reaktion herpå.

På trods af det internationale pres har Putin fortsat støttet separatisterne og opretholdt en militær tilstedeværelse i det østlige Ukraine. I 2019 blev Ukraine og Rusland enige om en fangeudveksling og en våbenhvile i konflikten, men våbenhvilen er gentagne gange blevet overtrådt.

Putins involvering i konflikten er af mange blevet betragtet som et forsøg på at udvide den russiske indflydelse i regionen og hævde sin dominans over Ukraine. Putin har retfærdiggjort Ruslands handlinger ved at hævde, at landet beskytter de russisktalende minoriteters rettigheder i Ukraine og ved at beskylde Ukraine for at være kontrolleret af vestlige magter og fjendtligt indstillet over for Rusland.

Konflikten har haft betydelige geopolitiske konsekvenser og har belastet forholdet mellem Rusland og mange andre lande. Især annekteringen af Krim er blevet betragtet som en overtrædelse af folkeretten og har ført til en forværring af forbindelserne mellem Rusland og Vesten.

Putins involvering i konflikten i Ukraine har også haft indenlandske konsekvenser for Rusland. Putins popularitet i Rusland er blevet styrket af hans opfattede styrke og selvsikkerhed i forhold til vestlige magter, men konflikten har også sat Ruslands økonomi under pres og skabt politisk splittelse i landet.

I det hele taget har Putins involvering i konflikten i Ukraine været et vigtigt emne i russisk og international politik og har haft vidtrækkende konsekvenser for regionen og verden. Mens konflikten har haft en ødelæggende indvirkning på befolkningen i Ukraine, har den også været en kilde til spændinger og kontroverser mellem Rusland og det internationale samfund.

 

 

Hancock

Hancock

Ansvarshavende chefredaktør på DK-N DK

Følg DK Nyheder

Hjælp os med at vokse og fortsat levere gratis interessant indhold ved at følge os på Facebook


This will close in 54 seconds