• 29. september 2023 18:24

Nyheder fra hele verdenen

Forbudt at arbejde

Hancock

Af Hancock

apr 11, 2023 ,

FN’s Mission i Afghanistan står over for et svært valg efter at Taliban har forbudt kvinder at arbejde for organisationen.

FN har bedt alle afghanske ansatte om at blive hjemme indtil 5. maj. Taliban er i besiddelse af magten i Afghanistan og har siden 2021 været kendt for deres ekstreme synspunkter og regler, især vedrørende kvinders rettigheder.

Taliban har i sidste uge meddelt, at afghanske kvinder ikke længere kan arbejde for FN. Derudover har de fleste piger over 12 år fået afbrudt deres uddannelse siden Taliban kom til magten i 2021. Taliban siger ikke direkte, at piger efter sjette klasse skal forlade skolen, men de forhindrer som oftest pigerne i at fortsætte deres uddannelse.

Taliban har også fastsat retningslinjer for tøj og særlige islamiske regler for kønsadskilte klasser. Desuden kræver de, at piger skal have kvindelige lærere, som der mangler. Dette har resulteret i en situation med umulige krav, ifølge Andreas Stefansson i Den Svenska Afghanistankommittén (SAK).

Omkring en million afghanske piger tillades ikke skolegang på grund af regler, som det ultrakonservative Talibanstyre har stillet op. Dette har ført til, at der er en desperat brug for nødhjælpsgrupper i Afghanistan.

Sudipta Kumar, der leder nødhjælpsorganisationen Actionaids indsats i Afghanistan, påpeger, at der er enorme humanitære behov i landet, og at de ressourcer, der er til rådighed, er langt fra tilstrækkelige.

Taliban havde i starten sagt, at de ville regere mere moderat og lempeligt end tidligere, også i forhold til kvinders rettigheder. Men skridt for skridt er kvinders rettigheder blevet undertvunget af bevægelsens religiøse og kulturelle dogmer, og der gælder nu et forbud mod kvinder, der ønsker at arbejde for organisationer, der ikke styres af staten.

FN står over for en udfordring og må træffe et svært valg: at føje sig under de afghanske regerings krav om at forbyde kvinder at arbejde for FN eller opgive at operere i landet.

Det er vigtigt, at organisationen tager de nødvendige skridt for at beskytte kvinders rettigheder og sikre, at nødhjælpen når frem til de mennesker, der har brug for det. Det er også vigtigt at forstå, at der er brug for en langsigtet plan for Afghanistan, og at der skal træffes foranstaltninger for at støtte og beskytte kvinders rettigheder i landet.

Hancock

Hancock

Ansvarshavende chefredaktør på DK-N DK

Følg DK Nyheder

Hjælp os med at vokse og fortsat levere gratis interessant indhold ved at følge os på Facebook


This will close in 54 seconds