• 29. september 2023 18:10

Nyheder fra hele verdenen

Frihedens Stemme er blevet frikendt

Hancock

Af Hancock

mar 24, 2023

For nyligt blev der rejst en klage over Rasmus Paludans medie, Frihedens Stemme, som tidligt omtalte den unge sanger Hugo Helmigs død. Klagen gik på krænkelse af privatlivets fred, da familien ikke havde meldt dødsfaldet ud på det tidspunkt. Men Pressenævnet har nu afgjort, at mediet ikke krænkede privatlivets fred og ikke bør kritiseres.

Hugo Helmigs død den 23. november 2022 var kendt i mediebranchen, selvom familien ikke havde meldt det ud. Frihedens Stemme besluttede sig alligevel for at skrive om det og modtog efterfølgende en klage fra offentligheden. Men Pressenævnet fastslog, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre og at medierne ikke overtræder god presseskik ved at bringe offentligt tilgængelige oplysninger.

Frihedens Stemme havde anvendt en adresseforespørgsel, hvoraf dødsdatoen fremgår, som dokumentation for nyheden. En sådan forespørgsel kan man sende til kommunen og derved få at vide, om personen tilknyttet adressen er afgået ved døden.

Klagerne hævdede, at alle andre medier ventede med at omtale dødsfaldet, indtil familien havde meldt det ud. Men Pressenævnets afgørelse er, at hensynet til informations- og ytringsfriheden overstiger hensynet til beskyttelsen af Hugo Helmigs ret til privatlivets fred i dette tilfælde.

Rasmus Paludan

Det skal bemærkes, at omtale af dødsfald normalt falder ind under privatlivets fred. Men i dette tilfælde har Pressenævnet vurderet, at den samlede vurdering er til fordel for informations- og ytringsfriheden, da det er offentligt tilgængelige oplysninger, der er blevet brugt.

Det er altid en balancegang mellem informations- og ytringsfrihed og beskyttelse af privatlivets fred. Men i dette tilfælde har Pressenævnet fastslået, at Frihedens Stemme ikke krænkede privatlivets fred, og at mediet ikke bør kritiseres.

Det skal siges at DK Nyheder var klar over det tragiske dødsfald, men NETOP grundet privatlivets fred, ikke at valgte at bringe nyheden.

Hancock

Hancock

Ansvarshavende chefredaktør på DK-N DK

Følg DK Nyheder

Hjælp os med at vokse og fortsat levere gratis interessant indhold ved at følge os på Facebook


This will close in 54 seconds